Průběh odběru

Darováním krevní plazmy jde o skutečnou pomoc člověka člověku a mnohým trpícím lidem. Proto je nezbytné, aby byla zaručena maximální kvalita a bezpečnost, jak u dárce tak i u příjemce, což je absolutní prioritou při naší práci. Dodržováním legislativních předpisů jak České Republiky tak EU splňujeme ty nejvyšší možné standardy pro odběr krevní plazmy, což je zaručeno i kvalifikovaným personálem a nejmodernějšími technologiemi.

Daruji
poprvé

Celkový čas
cca 90 min

Již jsem
daroval

Celkový čas
cca 60 min

4

Odběr plazmy

Strávený čas: 40–60 min
Následuje samotný odběr plazmy.

5

Finanční náhrada

Odběrem krevní plazmy si můžete přivydělat až 1.200 Kč* měsíčně.

6

Objednání k dalšímu odběru

Strávený čas: 1 min
Jednoduše si vyberte vyhovující termín odběru krevní plazmy a objednejte se na internetu.

Přihlásit se k odběru

 

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.


2013 Cara plasma

Plná verze webu